ABCedu, a. s.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - 2. ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - 2. ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. shop >>

"Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj n.. Zistiť viac >>Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A -1.ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A -1.ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. shop >>

"Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj n.. Zistiť viac >>Financie v praxi - pracovná učebnica - časť A - Peter Tóth, Monika Dillingerová

Financie v praxi - pracovná učebnica - časť A - Peter Tóth, Monika Dillingerová shop >>

"Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. .. Zistiť viac >>Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C - 3.ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C - 3.ročník ZŠ - PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. shop >>

"Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj n.. Zistiť viac >>Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť A - Peter Tóth, Monika Dillingerová

Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť A - Peter Tóth, Monika Dillingerová shop >>

"K pracovnej učebnici Financie v praxi A pripravili autori aj titul RIEŠENIA A KOMENTÁRE. Tento titul je určený nielen pre učiteľov, ktorí s pracovnou učebnicou pracujú v triede a má im šetriť čas potrebný na prípravu hodiny, ale aj pre nadšencov a fanúšikov vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Riešenia a komentáre okrem návrhov riešení jednotlivých zadaní poskytujú aj množstvo nápadov a podnetov na prácu s témami, ktorým sa pracovná učebnica venu.. Zistiť viac >>Financie v praxi - pracovná učebnica - časť B - Peter Tóth, Monika Dillingerová

Financie v praxi - pracovná učebnica - časť B - Peter Tóth, Monika Dillingerová shop >>

"Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. .. Zistiť viac >>Financie v praxi - pracovná učebnica - časť C - Peter Tóth, Monika Dillingerová

Financie v praxi - pracovná učebnica - časť C - Peter Tóth, Monika Dillingerová shop >>

"Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. .. Zistiť viac >>
A-medi management, s.r.o     AA Publishing     AB ART press, s.r.o.     Abacus     ABCD-VIDEO, spol. s r.o     ABCedu, a. s.     ABECEDY s.r.o.     Absynt     Absynt/ Kalligram     ACT Management, s.r.o.     AD TEAM, s.r.o.     AD71 s. r. o.     2020 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt