Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume - Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume - Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume - Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková shop >>

Monografie "Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu" a "Úvod do metodológie sociálnych vied", o ktoré sa táto publikácia opiera a ktorá ich chce ďalej rozvíjať, si nekládli za cieľ podať ucelený výklad problémov vedy ani metód.Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu... Zistiť viac >>
Vacek Jiří     Václav Kazda     Valovič Stanislav     VAPET Production     VEDA     VEDUTA, občianske združenie     Vemag Verlag     Vendeta     Venkov a Styl     Věra Nosková - nakladatelství     VERBARIUM s. r. o.     Verbis, s.r.o.     2020 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt