Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-049-0
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.27 EUR

Pracovný zošit Matematika pre 6. ročník 1. polrok základnej školy je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a je súčasťou edície Interaktívna kniha, do ktorej patrí aj didaktický materiál pre učiteľa. Je zameraný na tematiku zlomkov a operácií so zlomkami, uhlov, trojuholníkov a ďalej. Názornými úlohami a cvičeniami približuje žiakovi svet matematiky, ktorý je všade okolo neho. Snaží sa v žiakovi vzbudiť záujem o nadobúdanie nových vedomostí a pomáha mu osvojiť si ich primeranou formou. Obsah: ? Zlomok a jeho hodnota ? Úprava zlomku na základný tvar ? Porovnávanie a usporiadanie zlomkov ? Čo už vieš o sčitovaní, odčítaní, násobení a delení desatinných čísel ? Zápis zlomku ako desatinného čísla a zápis desatinného čísla ako zlomku ? Úprava zlomkov na desatinné čísla ? Jednoduché lineárne rovnice ? Meranie a porovnávanie uhlov ? Sčitovanie a odčitovanie uhlov ? Násobenie a delenie uhlov ? Vrcholové a susedné uhly ? Striedavé a súhlasné uhly ? Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka ? Trojuholník – vrcholy, strany a uhly trojuholníka ? Rozdelenie trojuholníkov podľa strán ? Rozdelenie trojuholníkov podľa uhlov ? Premena metrických jednotiek dĺžky, obsahu a objemu


Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Technika pre 8 ročník ZŠ

Technika pre 8 ročník ZŠ

Pracovný zošit Technika pre 8. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie .. Zistiť viac >>
Fyzika pre 7 ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdium

Fyzika pre 7 ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdium

Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil.. Zistiť viac >>
Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov

Gastroenterológ Peter Minárik, lipidologička Ľubomíra Fábryová a výživová poradkyňa Eva Blaho prinášajú novú knihu všetkým, ktorí tr.. Zistiť viac >>2020 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt