Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-2. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-2. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-055-1
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.27 EUR

Pracovný zošit Matematika pre 6. ročník 2. polrok základných škôl je súčasťou edície Interaktívna kniha. Tú tvorí spolu s metodickým materiálom pre učiteľa a nadväzuje naň. Učiteľ má takto istotu, že s tým, čo preberá v škole, žiak pracuje aj pri domácej príprave. Pracovný zošit je zároveň aj študijným materiálom, preto i pri žiakovej neprítomnosti v škole zaručuje jednoduché zvládnutie učiva. Pomocou zhrnutia za každým učivom môže svoje dieťa skontrolovať i rodič. Obsah: ? Pravidlá deliteľnosti číslom 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ? Najväčší spoločný deliteľ ? Najmenší spoločný násobok ? Ako riešime jednoduché lineárne nerovnice ? Postupnosti prirodzených čísel ? Koľko je všetkých možností, ak nepoužijeme všetky prvky? ? Stredné hodnoty – aritmetický priemer, modus a medián ? Jednoduchý výpočet pravdepodobnosti ? Konštrukcia štvorca a obdĺžnika ? Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika (výpočet podľa vzorcov) ? Obvod a obsah členitých pravouhlých útvarov (výpočet podľa vzorcov) ? Konštrukcia kvádra a kocky ? Povrch a sieť kocky a kvádra (výpočet povrchu a modelovanie telies) ? Objem kocky a kvádra (výpočet podľa vzorcov) ? Premena dutých jednotiek objemu na kubické jednotky


Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-2. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Technika pre 8 ročník ZŠ

Technika pre 8 ročník ZŠ

Pracovný zošit Technika pre 8. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie .. Zistiť viac >>
Biochémia pre všeobecných praktických lekárov - Milan Pavlovič Rudolf Pullmann a kolektív

Biochémia pre všeobecných praktických lekárov - Milan Pavlovič Rudolf Pullmann a kolektív

Knižná publikácia Biochémia pre všeobecných praktických lekárov obsahuje prehľad biochemických parametrov zatriedených podľa organových s.. Zistiť viac >>
Matematika pre 5. ročník základnej školy-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Matematika pre 5. ročník základnej školy-1. polrok - Ľubica Popíková, Monika Kolková

Pracovný zošit Matematika pre 5. ročník/1. polrok základnej školy je súčasťou edície Interaktívna kniha, kde nadväzuje na metodický mater.. Zistiť viac >>2020 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt