Urgentní medicína pro všeobecné praktické lékaře - Petr, Josef Štorek, Herle

Urgentní medicína pro všeobecné praktické lékaře - Petr, Josef Štorek, Herle

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8755-396-1
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 12.04 EUR

Kniha přináší to nejdůležitější a nejaktuálnější z lékařské první pomoci. Jejím autorem je MUDr. Josef Štorek, Ph.D., vedoucí katedry Urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ, knihu editoval praktický lékař MUDr. Petr Herle. Díky spolupráci editora z řad praktických lékařů a specialisty z daného oboru, je publikace zpracována přímo na míru všeobecnému praktickému lékaři. Pojednáno je například poskytování lékařské první pomoci při zástavě krevního oběhu, akutním infarktu myokardu, dušnosti, jednotlivých typech šoku, bezvědomí, cévních mozkových příhodách, křečových stavech, intoxikaci drogami, porodu nebo elektrotraumatu. Zpracována jsou mimo jiných témata jako elektrická kardioverze, základní neodkladná resuscitace za podpory automatizované externí defibrilace či diferenciální diagnostika bolestí na hrudi. Z úvodu editora: Jde o oblast medicíny, kterou by měl znát každý lékař. Pokrok v poskytování neodkladné péče jde neustále dopředu, proto již zcela neplatí znalosti, které jsme měli před deseti lety. Nutnost trvalého vzdělávání platí i v tomto oboru, a proto tuto příručku doporučuji všem lékařům. Znalosti z neodkladné péče jsou nutné pro větší pocit jistoty v situacích, kdy není příliš času na přemýšlení, a často uprostřed laiků, kteří nás pak hodnotí právě podle řešení určitých kritických situací. Obsah: 1. Úvod 2. Srdeční zástava (náhlá zástava oběhu) 3. Kardiologická etiologie: arytmie v rámci PNP 3.1 Supraventrikulární arytmie 3.2 Komorové arytmie 4. Elektrická kardioverze 4.1 Poruchy převodu vzruchu 4.2 Souhrn 5. Akutní infarkt myokardu 6. Ostatní akutní formy ICHS 6.1 Stabilní angina pectoris 6.2 Nestabilní angina pectoris 6.3 Syndrom náhlé smrti 6.4 Souhrn 7. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi 7.1 Akutní formy ICHS 7.2 Vertebrogenní algický syndrom 7.3 Choroby plic 7.4 Choroby gastrointestinálního traktu 7.5 Neurastenie 7.6 Posttraumatické změny hrudní stěny 7.7 Disekující aneurysma aorty 7.8 Plicní embolie (embolizace vmetku do plicnice) 7.9 Akutní srdeční selhání 7.10 Souhrn 8. Dušnost 8.1 Aspirace 8.2 Astmatický záchvat 8.3 Život ohrožující exacerbace CHONP 8.4 Plicní emfyzém 8.5 Chronická bronchitida 8.6 Pnemumothorax 8.7 Asthma cardiale 8.8 Plicní embolie 8.9 Tonutí 9. Šok 9.1 Hypovolemický (hemoragicko-traumatický) šok 9.2 Kardiogenní šok 9.3 Septický šok 9.4 Anafylaktický šok 9.5 Neurogenní šok 10. Bezvědomí 11. Cévní mozkové příhody 12. Krátkodobé poruchy vědomí: synkopy a kolapsy 12.1 Vazovagální synkopa 12.2 Ortostatická hypotenze 12.3 Kardiální synkopy 12.4 Vertebrobazilární insuficience 12.5 Hyperventilační syndrom 12.6 Krvácení neúrazového původu 13. Křečové stavy 13.1 Epilepsie 14. Intoxikace drogami – problematika prvního kontaktu 15. Traumatologie 16. Akutní masivní krvácení a jeho následky, hemoragický a traumatický šok 16.1 ATLS 17. Na místě události 17.1 Kraniocerebrální poranění (KCP) 17.2 Poranění páteře 17.3 Poranění hrudníku 18. Důležité syndromy 18.1 Akutní kompartmentový syndrom 18.2 Crush syndrom 18.3 Blast syndrom 19. Termická traumata 20. Elektrotrauma 21. Problematika oftalmologická, ORL a maxilofacilární poranění z hlediska první pomoci 21.1 Oftalmologie 21.2 ORL 21.3 Stomatologie 22. Akutní gynekologické a porodnické příhody – lékařská první pomoc 22.1 První lékařská pomoc při porodu 22.2 Patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím a během těhotenství 22.3 Akutní gynekologické příhody 22.4 Náhlé příhody gynekologické 23. Základní neodkladná resuscitace za podpory automatizované externí defibrilace 23.1 Diagnóza zástavy dýchání a oběhu 23.2 Iniciální umělé vdechy 23.3 Ventilace 23.4 Časná defibrilace 23.5 KPR – zahájení a ukončení 24. Rozšířená neodkladná resuscitace 25. Náhlé příhody u dětí 25.1 Dušení 25.2 Diagnóza a diferenciální diagnóza dušení při vdechu 25.3 Dušení při výdechu 25.4 Bezvědomí a křeče 25.5 Horečka 25.6 Popáleninový úraz 25.7 Intoxikace 26. Resuscitace novorozence 26.1 Zvláštnosti v postupu při resuscitaci novorozenců 26.2 Selhání krevního oběhu, šok u dětí 27. Základní neodkladná resuscitace u dětí 28. Připravenost na hromadná postižení osob 29. Závěrem Příloha Literatura Rejstřík


Urgentní medicína pro všeobecné praktické lékaře - Petr, Josef Štorek, Herle shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Tajomstvá sveta (Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl) - Mária Nogová, Eva Ivanová

Tajomstvá sveta (Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl) - Mária Nogová, Eva Ivanová

Tento pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke pútavé vtipné a zaujíma.. Zistiť viac >>
Hry v MŠ pre deti od 2 rokov

Hry v MŠ pre deti od 2 rokov

Keďže v materských školách aktuálne pribúda stále viac a viac detí mladších ako tri roky, prichádza pre pedagógov v MŠ inšpirácia v po.. Zistiť viac >>
Gynekológia pre všeobecných lekárov - Pavel Čepický

Gynekológia pre všeobecných lekárov - Pavel Čepický

Publikácia obsahuje dôležité informácie o fyziologických zmenách a ochoreniach pohlavnej sústavy ženy. Osobitná časť je venovaná pôrodn.. Zistiť viac >>2020 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt